Certyfikat ISO 22000:2005, ISO 9001:2015

18/03/2019

Z przyjemnością informujemy, że w ramach cyklicznych, zewnętrznych audytów jednostki certyfikującej Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowa Akademia Techniczna, potwierdzających zgodność naszego systemu zarządzania jakością z wymaganiami norm ISO otrzymaliśmy przedłużenie ważności naszych certyfikatów na zgodność z normami: ISO 9001:2015; ISO 22 000:2005.