ISO 22000:2005, ISO 9001:2015

28/05/2018

Z przyjemnością informujemy, że w ramach cyklicznych, zewnętrznych  audytów  jednostki certyfikującej Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania, potwierdzających zgodność naszego systemu zarządzania jakością  z normami ISO otrzymaliśmy przedłużenie ważności naszych certyfikatów na zgodność z normami: ISO 9001:2015; ISO 22000:2005.