Olimp Laboratories jako modelowy przykład przedsiębiorstwa, które zawdzięcza swój dynamiczny rozwój pozyskanym środkom unijnym i krajowym

07/06/2019

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Olimp Laboratories, polskiej firmy farmaceutycznej, eksportującej swoje produkty do blisko 100 krajów na wszystkich kontynentach, odwiedzili ministrowie oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych Albanii, Bułgarii, Czarnogóry, Macedonii, Kosowa, Rumunii, Serbii oraz Polski, którzy uczestniczyli w Forum Miast i Regionów.

Inicjatywa ta ma wspierać kraje Bałkanów Zachodnich w rozszerzaniu regionalnej współpracy i przybliżaniu ich do struktur Unii Europejskiej.

W siedzibie Olimp Laboratories goście z Bałkanów mogli zobaczyć jak powstają leki, wyroby medyczne i suplementy diety, w jednym z najnowocześniejszych Ośrodków Badawczo Rozwojowych w Europie.

Zapoznali się także z funkcjonalnością jedynego w Polsce i jednego z dziewięciu na świecie sztucznego układu pokarmowego, który odzwierciedla naturalne procesy zachodzące w organizmie człowieka.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się też prezentacja Inteligentnego Centrum Logistycznego, z którego zamówienia docierają do blisko 100 krajów na całym świecie, także na Bałkany.

Firma Olimp Laboratories została wskazana przez polskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako modelowy przykład przedsiębiorstwa, które zawdzięcza swój dynamiczny rozwój pozyskanym środkom unijnym i krajowym.

Firma zrealizowała do tej pory 24 projekty w ramach, których uzyskała 240 mln zł dofinansowania na inwestycje w nowoczesne technologie i działania B+R. Na uwagę zasługuje 100% skuteczność firmy w zakresie wnioskowania o niniejsze środki.