Symbol 2014

15/01/2015

Program Symbol  jest prowadzony przez redakcje «Monitora Rynkowego» w «Dzienniku Gazecie Prawnej» i «Monitora Biznesu» w «Rzeczpospolitej». Symbolami wyróżnia się najbardziej twórcze, dynamiczne podmioty, funkcjonujące w różnych sferach życia publicznego. Począwszy od świata nauki, poprzez gospodarkę, medycynę, kończąc na szeroko pojętych usługach. Laureatami stają się prawdziwi potentaci, firmy o światowej renomie i globalnym zasięgu działania.